ظهر اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها

ظهر: اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها نامزدهای انتخاباتی انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات فرماندار دشتی

کمبود عرضه نداریم / تصویر العمل سیف به سکه 2.5 میلیونی

سیف با بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه سکه نداریم گفت: به نظر می‌رسد اتفاقات به وجود آمده زیاد عامل روانی دارد که به تدریج می تواند برطرف شود.  ..

ادامه مطلب