ظهر اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها

ظهر: اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها نامزدهای انتخاباتی انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات فرماندار دشتی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

نماینده شرکت ملل متحد در کشور عزیزمان ایران جهت درگذشت مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی جهان، خبر تسلیتی در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

عبارات مهم : ایران

نماینده شرکت ملل متحد در کشور عزیزمان ایران جهت درگذشت مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی جهان، خبر تسلیتی در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

به گزارش خبرآنلاین، گری لوییس با ابراز تاثر از درگذشت میرزاخانی و آرزوی آمرزش جهت وی، نوشت: او یک دختر، همسر، مادر و استاد ایرانی هوشمند بود.

تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

نماینده شرکت ملل متحد در کشور عزیزمان ایران جهت درگذشت مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضی جهان، خبر تسلیتی در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

واژه های کلیدی: ایران | تصویر | ایرانی | اخبار علمی و آموزشی

تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

تصویر | توئیت نماینده شرکت ملل در کشور عزیزمان ایران جهت گذشت نابغه ایرانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs