ظهر اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها

ظهر: اردیبهشت داوطلبان رد صلاحیت انتخابات شوراها نامزدهای انتخاباتی انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات فرماندار دشتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی به مساله پوشش کارکنان دستگاه‌ها ورود نمی‌کنیم / سخنگوی وزارت کشور

به دنبال انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» سخنگوی وزارت کشور طی توضیحاتی، تاکید کرد که این بررسی‌ها، تنها

به مساله پوشش کارکنان دستگاه‌ها ورود نمی‌کنیم / سخنگوی وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور: به مساله پوشش کارکنان دستگاه ها ورود نمی کنیم

عبارات مهم : فرهنگ

به دنبال انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» سخنگوی وزارت کشور طی توضیحاتی، تاکید کرد که این بررسی ها، تنها کارها دستگاه ها در زمینه ساختن فرهنگ جهت عفاف و حجاب را مشمول بر می شود و این بررسی ها، به پوشش کارکنان این دستگاه ها ورود نمی کند.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان سامانی گفت: به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگى، هر ساله کارها دستگاه های متفاوت در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در اداره ها، رضایت و تکریم ارباب رجوع و کارها در زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور از سوی وزارت کشور بررسی می شود.

به مساله پوشش کارکنان دستگاه‌ها ورود نمی‌کنیم / سخنگوی وزارت کشور

او ملاک بررسی کارها همه دستگاه ها و نهادها را شاخص های تدوین شده است از سوی مرکز امور اجتماعی وزارت کشور بیان کرد و افزود: آنچه اکنون مطرح شده است هست، یعنی بررسی بحث پوشش و حجاب افراد در دستگاه ها، در دستور کار ما نیست.

او تاکید کرد: آنچه در دستور کار وزارت کشور هست، به صورت مشخص رعایت حقوق شهروندی دستگاه ها، تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم از خدماتی است که از دستگاه دریافت می کنند که بررسی کارها دستگاه ها در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نیز از جمله این موارد است.

به دنبال انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» سخنگوی وزارت کشور طی توضیحاتی، تاکید کرد که این بررسی‌ها، تنها

سامانی در پاسخ به اینکه «بنابراین به مساله حجاب کارکنان دستگاه ها ورود نمی شود؟» افزود: خیر، این امر عنوان وزارت کشور نیست. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۹ سال است که این مسئولیت به وزارت کشور داده شده است است و هر سال طبق برنامه وقت بندی شده است ای، کارها دستگاه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا «رویکردی وجود دارد که به دستگاه ها بگویید به صورت موردی حجاب افراد را بررسی کنند؟» اظهار کرد: ما صرفا کارها دستگاه ها را جهت ساختن فرهنگ و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب بررسی می کنیم، نه پوشش افراد را.

او راجع به گزارش نهایی ارزیابی ها نیز گفت: بررسی ها نشان می دهد که در چند سال اخیر در همه شاخص های مربوط به حقوق شهروندی، رضایت ارباب رجوع و کارها دستگاه ها جهت ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب شاهد رشد قابل توجهی در شاخص ها و کارها دستگاه ها بوده ایم.

به مساله پوشش کارکنان دستگاه‌ها ورود نمی‌کنیم / سخنگوی وزارت کشور

واژه های کلیدی: فرهنگ | دستگاه | وزارت کشور | حقوق شهروندی | شورای عالی انقلاب فرهنگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs